Міністерство оборони україни тсн матеріальне забезпечення центру їх бойове застосування


МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 300 від 16.07.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 грудня 1997 р.
за N 615/2419
Про затвердження Положення про військове (корабельне)
господарство Збройних Сил України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міноборони
N 233 ( z0427-98 ) від 11.06.98
N 183 ( z0819-06 ) від 10.04.2006
N 328 ( z0660-07 ) від 07.06.2007
N 399 ( z1091-09 ) від 04.08.2009 }

З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від
28.11.92 N 668 ( 668-92-п ) "Про порядок здійснення господарської
діяльності в Збройних Силах України" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про військове (корабельне)
господарство Збройних Сил України, що додається. 2. Наказ Міністра оборони СРСР від 22.02.77 N 105 вважати
таким, що не застосовується в Збройних Силах України. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра оборони України по тилу - начальника Тилу Збройних Сил
України. 4. Наказ розіслати до окремої військової частини.
Міністр оборони України -
генерал-полковник О.Кузьмук
Затверджено
наказом Міністра оборони
України від 16.07.97
N 300
Положення
про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України
1. Загальні положення
1.1. Положення про військове (корабельне) господарство
Збройних Сил України визначає: основи організації та ведення військового (корабельного)
господарства; права та обов'язки посадових осіб військової частини
(корабля) та з'єднання, пов'язані з веденням військового
(корабельного) господарства; _______________
Під військовими частинами тут і надалі треба розуміти
частини, які входять до складу з'єднань, окремі частини, кораблі,
установи, військово-навчальні заклади, об'єкти та організації
Збройних Сил України, які ведуть своє господарство, а також
адміністративно-господарські частини, відділення, відділи,
управління та інші господарські підрозділи, органи військового
управління відповідних рівнів, на які покладені завдання щодо
матеріального та технічного забезпечення діяльності цих органів та
їх особового складу.
порядок планування та здійснення контролю господарської
діяльності; порядок організації матеріально-технічного,
аеродромно-технічного, ветеринарного, торговельно-побутового,
квартирно-експлуатаційного, фінансового та іншого забезпечення; порядок приймання і здачі посади та облікової документації
особами, на яких покладено ведення військового (корабельного)
господарства; порядок створення військового господарства при формуванні та
порядок ліквідації його при розформуванні військової частини
(з'єднання); порядок вирішення інших питань щодо організації та ведення
військового (корабельного) господарства. 1.2. Особливості господарської діяльності, не визначені у
цьому Положенні, визначаються в інших положеннях, наказах,
керівництвах та порадниках відповідних видів Збройних Сил, родів
військ та служб. 1.3. Положення про військове (корабельне) господарство
Збройних Сил України застосовується для всіх військових частин,
кораблів, установ, військово-навчальних закладів, організацій та
з'єднань Збройних Сил України на мирний та воєнний час при
розташуванні у місцях постійної дислокації.
2. Основи організації та ведення військового (корабельного)
господарства
2.1. Військове (корабельне) господарство - це сукупність сил
і засобів, які входять до складу військових частин (кораблів) і
з'єднань, а також передані їм у постійне чи тимчасове користування
різні об'єкти матеріально-технічної бази, матеріальні засоби,
призначені для забезпечення бойової підготовки і виховної роботи,
військового побуту, правильної експлуатації, ремонту, зберігання
озброєння, військової техніки і майна. _______________
Під сукупністю сил і засобів тут і надалі треба розуміти
всі види озброєння, бойової та іншої техніки, ракети, боєприпаси,
ракетне паливо, пальне, мастильні матеріали та спеціальні
речовини, продовольство, речове, інженерне, хімічне майно та інші
матеріальні засоби, які використовуються для забезпечення потреб
Збройних Сил України на мирний та воєнний час.
До матеріально-технічної бази належать об'єкти
господарського, технічного, медичного, спеціального призначення, а
також бойової підготовки та виховної роботи. 2.2. Основними завданнями військового (корабельного)
господарства є всебічне і безперервне забезпечення бойової
підготовки та мобілізаційної готовності військових частин і
з'єднань, створення умов для швидкого переходу їх із мирного на
воєнний стан. 2.3. Командир військової частини (з'єднання) організовує
військове (корабельне) господарство та керує ним. Керівництво він
здійснює особисто, через штаб, своїх заступників, начальників
родів військ та служб. 2.4. Організація та ведення військового (корабельного)
господарства (господарська діяльність) включає: планування та організацію роботи служб, підрозділів та
об'єктів господарського, технічного і медичного призначення, а
також безперервне управління та здійснення контролю за цією
роботою; витребування, одержання, підвезення, зберігання, видачу та
витрату матеріальних засобів і коштів; своєчасне та повне доведення належних видів постачання,
задоволення матеріально-побутових, культурних потреб та збереження
здоров'я особового складу; забезпечення правильної та безпечної експлуатації,
зберігання і ремонту озброєння, бойової та іншої техніки і майна;
( Абзац п'ятий пункту 2.4 з змінами, внесеними згідно з Наказом
Міноборони N 233 ( z0427-98 ) від 11.06.98 ) капітальне будівництво, яке виконується господарським
способом, експлуатацію та ремонт казармено-житлового фонду, споруд
комунального призначення, а також під'їзних шляхів та колій; утримання у належному стані, удосконалення і розвиток
об'єктів навчально-матеріальної бази бойової підготовки,
спеціальних споруд; розробку та впровадження заходів щодо поліпшення екологічного
стану довкілля, раціонального використання відведених земель та
утримання у належному стані закріплених територій; організацію пожежної безпеки у військових частинах
(з'єднаннях) і безпечну експлуатацію об'єктів держтехнагляду; ведення діловодства, обліку і звітності за всіма видами
матеріальних засобів та інші питання забезпечення різноманітної
діяльності військових частин (з'єднань). 2.5. До об'єктів господарського, технічного і медичного
призначення належать всі види складів та сховищ з накопиченими
матеріальними засобами; парки бойової, автомобільної та іншої
техніки; майстерні; аеродромні, портові та інші споруди; їдальні
(камбузи), кают-компанії, хлібозаводи (хлібопекарні); підсобні
господарства; котельні, лазні, пральні, торговельно-побутові
заклади з товарами та сировиною; казармено-житловий фонд;
комунальні споруди; кімнати побутового обслуговування, кубрики і
куточки побутового обслуговування на кораблях; медичні пункти та
інші об'єкти з обладнанням, інвентарем і майном, а також під'їзні
автомобільні та залізничні шляхи (колії); порти, причали з
вантажно-розвантажувальним устаткуванням і земельні ділянки, які
виділено для потреб оборони. До спеціальних споруд відносяться такі, за допомогою яких
частини, підрозділи виконують бойове завдання (командні пункти
керування, передавальні та приймальні радіоцентри, вузли та лінії
зв'язку; сховища для особового складу; шахтні установки;
довгострокові фортифікаційні споруди для ведення бойових дій і
зберігання бойової техніки та зброї, боєприпасів, ракет,
пально-мастильних матеріалів, обладнані спеціальними технічними
засобами, які забезпечують захист від зброї масового ураження;
огорожі та технічні засоби охорони; внутрішні шляхи, військові
магістральні трубопроводи; елементи наземної оборони, пірси,
причали, моли). 2.6. До об'єктів навчально-матеріальної бази бойової
підготовки належать полігони, танкодроми, автодроми, машинодроми,
вододроми, вогневі містечка, стрільбища, тири, спортивні споруди,
навчальні центри, поля та класи. 2.7. До об'єктів навчально-матеріальної бази виховної роботи
належать телерадіоцентри; центри культури, просвіти і дозвілля;
клуби; музеї; кімнати історії; бібліотеки; народознавчі світлиці
(каюти); склади культурно-освітнього майна; кінобази. _______________
Під культурно-освітнім майном військової частини слід
розуміти технічні засоби виховання (у тому числі, поліграфічне
устаткування), газетний папір, світлотехнічну апаратуру,
устаткування сцен клубів та центрів культури, просвіти і дозвілля,
музичні інструменти, телевізори, магнітофони, відеомагнітофони,
програвачі, платівки, відео- та аудіокасети, настільні ігри,
художні картини і скульптури, матеріали наочної агітації,
друковані видання, витратні й експлуатаційні матеріали та інше
майно, яке використовується в інтересах виховної роботи у Збройних
Силах України.
2.8. У військових частинах, що перебувають на забезпеченні
іншими військовими частинами, господарська діяльність
організується відповідно до діяльності, яка ведеться підрозділами
цих частин. 2.9. Норми та особливості забезпечення військових частин та
з'єднань озброєнням, бойовою та іншою технікою, боєприпасами,
пальним та іншими матеріальними засобами, а також порядок
зберігання, експлуатації (використання) і ремонту озброєння,
бойової та іншої техніки визначаються відповідними наказами
(директивами), положеннями, настановами і керівництвами по видах
Збройних Сил, родах військ та службах. 2.10. Найважливішими завданнями командирів, начальників та
усього особового складу військових частин та з'єднань є: постійний
розвиток військового (корабельного) господарства, впровадження
наукової організації праці при його веденні, постійне поліпшення
матеріально-побутових умов та задоволення культурних потреб
військовослужбовців, ощадливі та економні витрати матеріальних
засобів і коштів, уміле й ефективне використання техніки при
виконанні господарських заходів.
3. Права й обов'язки посадових осіб військової частини (корабля) та з'єднання, пов'язаних із веденням
військового (корабельного) господарства
3.1. Загальні положення 3.1.1. Посадові особи військової частини і з'єднання, що
здійснюють організацію та ведення військового (корабельного)
господарства, відповідають за це господарство та виконують свої
обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних
Сил України ( 548-14 ) та цього Положення. { Пункт 3.1.1 в редакції Наказу Міністерства оборони N 399
( z1091-09 ) від 04.08.2009 }
3.1.2. Командири (начальники) повинні піклуватись про
збереження та зміцнення здоров'я підлеглих, вникати в їхній побут
і потреби, контролювати своєчасність, комплектність і якість
належного їм постачання. 3.1.3. Командир військової частини (з'єднання) несе особисту
відповідальність за організацію матеріального, медичного,
ветеринарного, технічного, аеродромно-технічного,
торговельно-побутового, квартирно-експлуатаційного та фінансового
забезпечення; за забезпечення частини (з'єднання) матеріальними
засобами і коштами та організацію їх перевезення, законність та
доцільність їх витрачання; за підтримання у справному стані та
правильне використання озброєння, бойової та іншої техніки,
боєприпасів, пального, спеціальних споруд та інших матеріальних
засобів; об'єктів навчально-матеріальної бази, казармено-житлового
фонду, комунальних споруд та земельних ділянок; за проведення
необхідних заходів щодо охорони навколишнього середовища в місцях
дислокації та дій військ, а також за організацію протипожежної
охорони та безпечну експлуатацію об'єктів держтехнагляду частини
(з'єднання) і створення на кожному робочому місці умов праці
відповідно до вимог нормативних актів. ( Абзац перший підпункту
3.1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони N 233
( z0427-98 ) від 11.06.98 ) При виявленні втрат, нестач, навмисного пошкодження
військового майна, його розкрадання, інших корисливих зловживань
він має право вживати у встановленому законом порядку заходів
щодо відшкодування завданих державі збитків, а у випадках скоєння
злочинів - порушувати кримінальну справу та проводити дізнання. Командир військової частини (з'єднання), яка має права
юридичної особи, у межах своїх повноважень та виділених коштів має
право укладати господарські угоди або договори (додаток N 1) та
несе повну відповідальність за обгрунтоване і правомірне
витрачання (використання) коштів на пов'язану з цими угодами
діяльність. Він забезпечує обов'язкове попереднє письмове
погодження проектів майбутніх господарських угод (договорів) з
начальником фінансової служби та юрисконсультом військової частини
(з'єднання). За відсутності згаданих спеціалістів у військовій
частині (з'єднанні) проекти угод (договорів) погоджуються з
відповідним спеціалістом вищого військового органу. 3.1.4. Заступник командира військової частини (з'єднання)
повинен знати стан військового (корабельного) господарства. Він
зобов'язаний: організовувати правильну експлуатацію, удосконалення і
своєчасний ремонт спеціальних споруд, об'єктів
навчально-матеріальної бази бойової підготовки, керувати розробкою
розрахунків потрібних для цього коштів; розробляти заходи з економічної роботи на об'єктах
навчально-матеріальної бази та забезпечувати їх виконання. Заступник командира військової частини (з'єднання) має право
дозволяти видачу підзвітних сум та авансів для розвитку
матеріально-навчальної бази бойової підготовки та затверджувати
авансову звітність цих витрат в межах наданих прав. 3.1.5. Начальник штабу частини (з'єднання) повинен знати стан
військового (корабельного) господарства та контролювати виконання
розпоряджень командира з питань його ведення. Він відповідає за
утримання, експлуатацію, бойову готовність командних пунктів і
пунктів керування, засоби зв'язку та охоронної сигналізації,
організовує узгоджену роботу заступників командира, начальників
родів військ та служб частини (з'єднання) щодо ведення військового
(корабельного) господарства. Начальник штабу повинен своєчасно
повідомляти їх про намічені заходи щодо бойової підготовки та
виховної роботи, організаційні заходи, зміну дислокації
підрозділів (частин), строки прибуття молодого поповнення та
чергового звільнення військовослужбовців строкової служби, а також
надавати інші відомості, необхідні для планування господарчої
діяльності військової частини (з'єднання), витребування, одержання
та витрачання матеріальних засобів і коштів. 3.1.6. Заступник командира військової частини (з'єднання) з
виховної роботи повинен знати стан військового (корабельного)
господарства та дбати про поліпшення матеріально-побутових умов
особового складу. Він повинен: брати участь у розробці заходів щодо забезпечення військової
частини (з'єднання) усіма матеріальними засобами і коштами та
виховувати у військовослужбовців почуття особистої
відповідальності за їх збереження; організовувати своєчасне
витребування, отримання та розподіл культурно-освітнього майна; контролювати та особисто проводити перевірки стану,
правильності використання, зберігання, комплектування та обліку
культурно-освітнього майна у підрозділах (частинах), клубі, музеї,
народознавчій світлиці (каютах), солдатських (матроських) чайних,
друкарнях з'єднання; перевіряти один раз на півроку порядок ведення обліку
культурно-освітнього майна у діловодстві та на складі частини
(з'єднання); перевіряти порядок утримання технічних засобів пропаганди у
недоторканному запасі та вживати заходів для своєчасного їх
поновлення; розглядати замовлення бібліотек на літературу та пропозиції
військової книжкової торгівлі за річним планом видавництв, а також
затверджувати в межах встановлених норм перелік газет і журналів,
які передплачуються для бібліотек та народознавчих світлиць
(кают); контролювати поповнення бібліотек літературою, своєчасність
та повноту доставки газет і журналів у підрозділи (частини); організовувати проведення щорічних інвентаризацій
культурно-освітнього майна у частині (з'єднанні) та вживати
заходів для усунення виявлених недоліків; складати розрахунки коштів, необхідних для культурно-освітніх
витрат, забезпечувати їх доцільність, дозволяти видачу підзвітних
сум та авансу на культурно-освітні потреби в межах наданих прав. 3.1.7. У військових частинах (з'єднаннях), крім посадових
осіб, вказаних у статтях 3.1.3-3.1.6 цього Положення, військовим
господарством відають: заступники командира частини (з'єднання) з тилу, з
інженерно-авіаційної служби - начальник технічної частини з питань
аеромобільної підготовки та підпорядковані їм посадові особи; начальник служби ракетно-артилерійського озброєння; начальник інженерної служби; начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного
захисту; начальник зв'язку; начальник бронетанкової служби; начальник автомобільної служби; начальник метрологічної служби; начальник медичної служби; старший ветеринарний лікар (ветеринарний лікар, ветеринарний
фельдшер); начальник фізичної підготовки та спорту; начальник фінансової служби; начальник служби (підрозділу) охорони праці; начальник адміністративно-господарчої частини штабу
з'єднання; начальник квартирно-експлуатаційної служби; інші посадові особи військової частини (з'єднання) в межах
своїх функціональних обов'язків. ( Підпункт 3.1.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міноборони
N 233 ( z0427-98 ) від 11.06.98 )
3.1.8. У гарнізонах, за наявності в їх складі кількох
військових частин, наказом начальника гарнізону призначаються
посадові особи з питань тилу, на яких покладаються завдання
своєчасного проведення гарнізонних заходів щодо всебічного
матеріального, технічного, медичного, торговельно-побутового та
інших видів забезпечення частин гарнізону. Заступником начальника
гарнізону з питань тилу призначається начальник тилу тієї
військової частини, командир якої призначений начальником
гарнізону.
Посадові особи гарнізону з питань тилу виконують свої
обов'язки згідно з вимогами Статуту гарнізонної та вартової служб
Збройних Сил України ( 550-14 ). { Абзац другий пункту 3.1.8 в
редакції Наказу Міністерства оборони N 399 ( z1091-09 ) від
04.08.2009 } 3.1.9. Усі посадові особи військової частини (з'єднання), які
відають військовим (корабельним) господарством, повинні: знати вимоги чинного законодавства України, наказів,
положень, настанов, інструкцій та інших керівних документів щодо
організації та ведення військового (корабельного) господарства та
неухильно керуватись ними у своїй діяльності; розробляти і організовувати проведення заходів з метою
подальшого підвищення бойової та мобілізаційної готовності
підпорядкованої служби (служб); правильно визначати потреби та знати рівень забезпеченості
підрозділів, частин (з'єднань) матеріальними засобами і коштами у
підпорядкованих службах для забезпечення бойової та мобілізаційної
готовності, бойової готовності спеціальних споруд, бойової
підготовки і виховної роботи та створення необхідних
матеріально-побутових умов особовому складу; своєчасно робити розрахунки, витребовувати та одержувати
необхідні військовій частині (з'єднанню) за табелями і нормами
матеріальні засоби та кошти і організувати безперервне
забезпечення ними підрозділів (частин) по підпорядкованих службах
(службі); організовувати та контролювати ведення обліку, правильне
зберігання і своєчасне оновлення запасів матеріальних засобів усіх
видів, а також експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування
озброєння, бойової та іншої техніки, казармено-житлового фонду,
інженерних та спеціальних споруд у підпорядкованих службах
(службі); здійснювати постійний контроль за правильним, ощадливим та
доцільним витрачанням (використанням) матеріальних засобів і
коштів, вживати необхідних заходів для боротьби з нераціональними
їх витратами (використанням), втратами, нестачами, псуванням і
розкраданням; розробляти розрахунки необхідних коштів по підпорядкованих
службах (службі) і коригувати їх згідно з затвердженими
призначеннями; дозволяти у межах наданих прав і затверджених сум видачу
підзвітних сум і авансів, а також затверджувати авансові звіти та
видаткові документи; організовувати проведення (у встановлені терміни) перевірок
та документальних ревізій господарської діяльності, а також
інвентаризацію матеріальних засобів у підпорядкованих службах
(службі); постійно вживати заходів щодо удосконалення та розвитку
військового (корабельного) господарства (служби), вивчати,
узагальнювати та поширювати передовий досвід його ведення (роботи
служби); вносити пропозиції до річного плану заходів щодо капітального
та поточного ремонту і організовувати їх виконання; організовувати підготовку спеціальних споруд, об'єктів
господарського, технічного та медичного призначення до
експлуатації у зимових та літніх умовах; організовувати перевірку і таврування засобів вимірювання,
безпечну експлуатацію та своєчасне проведення оглядів і
випробувань (перевірок) об'єктів держтехнагляду; розробляти заходи по службах (службі) для внесення у річний
господарський план, річний та місячний плани експлуатації та
ремонту озброєння, бойової та іншої техніки; організовувати і
контролювати їх виконання; організовувати економічну роботу в підрозділах (частинах) і
службах, розробляти заходи для внесення у річний план економічної
роботи частини (з'єднання) та забезпечувати їх виконання; готувати необхідні матеріали для видачі інспекторських
посвідчень на списання за рахунок держави передчасно зношених та
втрачених матеріальних засобів і коштів, а також акти на списання
(переведення у нижчі категорії якісного стану) озброєння, бойової
та іншої техніки, майна, інших матеріальних засобів, робити
висновки (перевіряти клопотання) та оформлювати у встановленому
порядку інспекторські посвідчення; вести узагальнений облік втрачених матеріальних засобів за
підпорядковані служби (підрозділи) в натуральних або вартісних
показниках; контролювати надходження затверджених інспекторських
посвідчень та достовірність звітних показників з цих питань; знати наявність, стан, тактико-технічні характеристики та
правила експлуатації озброєння, бойової, іншої техніки у
підпорядкованих службах (службі) та вміти організувати їх
експлуатацію і ремонт; організовувати виконання вимог інструкцій, інших нормативних
актів з охорони праці та техніки безпеки, а також
санітарно-гігієнічних вимог у роботі з озброєнням, бойовою та
іншою технікою, при виконанні ремонтно-будівельних, господарських
та інших робіт; ( Абзац 21 підпункту 3.1.9 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міноборони N 233 ( z0427-98 ) від 11.06.98 ) організовувати правильну експлуатацію, утримання, ремонт та
протипожежну охорону об'єктів господарського, технічного і
медичного призначення та спеціальних споруд, забезпечувати
проведення протипожежних заходів на території частини,
систематично перевіряти виконання заходів пожежної безпеки при
зберіганні, ремонті та обслуговуванні озброєння, бойової та іншої
техніки, боєприпасів, палива, пального та інших матеріальних
засобів, а також перевіряти наявність і стан засобів пожежогасіння
та їх готовність до застосування; здійснювати контроль за дотриманням необхідного стандарту та
габариту на під'їзних автомобільних шляхах, залізничних коліях, на
причалах і у портах військових частин (з'єднань), за повним
використанням вантажопідйомності транспортних засобів та не
допускати наднормативних простоїв; впроваджувати механізацію вантажно-розвантажувальних та інших
робіт, а також перевезення вантажів у контейнерах, на піддонах та
у пакетах, здійснювати контроль за утриманням засобів механізації
вантажно-розвантажувальних робіт; організовувати зберігання, ремонт та своєчасне повернення
(здавання) тари постачальникам (тароремонтним підприємствам); організовувати та контролювати надійне збереження, облік,
збирання та здавання в установленому порядку металобрухту (у тому
числі такого, що містить дорогоцінні метали) та вторинної сировини
державним заготівельним організаціям; вживати заходів щодо забезпечення надійного збереження
матеріальних засобів, слідкувати за справним станом обладнання
постів, огороджень, технічних засобів охорони, зв'язку та
сигналізації; організовувати облік договорів та угод щодо наданих стороннім
підприємствам (організаціям), фізичним та юридичним особам послуг,
а також контроль за їх виконанням і вчасним переглядом; організовувати претензійну роботу у підпорядкованих службах
(службі); організовувати та керувати військово-науковою,
раціоналізаторською та винахідницькою роботою у підпорядкованих
службах (службі) та підрозділах (частинах); здійснювати підбір та розміщення кадрів у підпорядкованих
службах (службі), постійно вивчати їх ділові та моральні якості,
організовувати та періодично проводити спеціальну підготовку з
усіма категоріями підпорядкованих посадових осіб; проводити заходи щодо охорони навколишнього середовища. 3.1.10. Посадові особи з'єднання, що відають військовим
(корабельним) господарством, мають право: давати необхідні вказівки та роз'яснення по колу своїх
обов'язків у відповідності з постановами та розпорядженнями Уряду
України, наказами директивами Міністра оборони України, вказівками
начальників головних і центральних управлінь та самостійних
відділів (служб) Міністерства оборони України, видів військ і
військових округів (оперативних командувань (ОК); контролювати виконання посадовими особами військових частин
(підрозділів, служб) чинних наказів, положень, настанов,
керівництв, інструкцій та вказівок по службах (службі). 3.1.11. Посадові особи військових частин (з'єднань), що
відають військовим (корабельним) господарством, повинні
погоджувати: із заступником командира частини (з'єднання) з тилу -
загальні питання планування та організації діяльності, обсяг та
строки перевезення матеріальних засобів, розквартирування
підрозділів (частин), будівництво та ремонт різних будівель та
споруд; із заступником командира частини (з'єднання) з озброєння
(начальниками бронетанкової, автомобільної, електрогазової
служб) - організацію забезпечення, технічної експлуатації і
ремонту озброєння, бойової та іншої техніки з урахуванням
економічних витрат пально-мастильних матеріалів, а також запасних
частин та матеріалів; з начальником медичної служби - питання удосконалення
матеріальної бази, умов життя та побуту військ, обсягу і порядку
поточного ремонту, вибору земельної ділянки під будівництво,
організації питного та господарського водопостачання, харчування,
лазнево-прального обслуговування, умов розміщення особового складу
в конкретних умовах навчально-бойової діяльності; з начальником фінансової служби частини (з'єднання) -
проведення заходів, що потребують витрат коштів, їх розподіл і
використання. 3.1.12. Посадові особи, які постійно чи тимчасово відають
військовим (корабельним) господарством, не можуть посилатися на
незнання діючих законів, наказів, положень, настанов, керівництв
та інструкцій, що визначають норми, порядок забезпечення військ, а
також порядок обліку, зберігання та використання матеріальних
засобів. У разі тимчасового призначення на посаду старший начальник
повинен впевнитися у знаннях обов'язків та основних положень по
службі посадової особи, призначеної на цю посаду, і надавати їй
необхідну допомогу.
3.2. Обов'язки посадових осіб військової частини, які
організовують та завідують військовим господарством
Заступник командира частини з тилу та підпорядковані
йому начальники служб
Заступник командира частини з тилу
3.2.1. Заступник командира частини з тилу відповідає за
господарство частини в підпорядкованих службах та виконує свої
обов'язки згідно з вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних
Сил України ( 548-14 ) і пункту 3.1.9 цього Положення, а зі
спеціальних питань виконує накази заступника командира з тилу
вищого органу військового управління. Крім того, він повинен:
{ Абзац перший пункту 3.2.1 в редакції Наказу Міністерства оборони
N 399 ( z1091-09 ) від 04.08.2009 } розробляти окремий план підготовки тилу частини у навчальному
році, керувати розробкою індивідуальних планів підготовки
підпорядкованих служб; розробляти за участю заступників командира, начальників родів
військ та служб частини: господарський план на рік, плани
перевезення матеріальних засобів автомобільним транспортом та інші
плани робіт, а також - розділ з експлуатації і ремонту техніки
тилу для включення у річний та місячний плани експлуатації,
ремонту бойової та іншої техніки частини, здійснювати контроль за
виконанням цих планів; керувати розробкою підпорядкованими службами річного
кошторису-розрахунку грошового фонду частини та кошторису
підсобних господарств частини; організовувати роботу внутрішньої перевірочної комісії, перед
початком роботи проводити інструктивні заняття з членами комісії; організовувати постачання питної води та забезпечити
лабораторно-виробничий контроль її якості відповідно до діючих
державних стандартів; контролювати якість харчування особового складу, керувати
складанням розкладки продуктів для приготування їжі особовому
складу та подавати її на затвердження командиру військової
частини; організовувати своєчасне проведення заготівель картоплі,
овочів, сіна, соломи, палива і забезпечити вивезення заготовленого
на склад частини та його зберігання; організовувати через органи та підприємства військової
торгівлі торговельно-побутове забезпечення частини, здійснювати
контроль за наявністю у торговельно-побутових закладах військторгу
належного асортименту товарів, а також за культурою обслуговування
та дотриманням правил торгівлі; керувати ремонтно-будівельними та іншими роботами, які
виконуються господарським способом, контролювати виконання
ремонтно-будівельних робіт, які виконуються будівельно-квартирними
органами в інтересах частини; подавати командиру частини пропозиції щодо розподілу між
підрозділами казармено-житлового фонду; розробляти та здійснювати заходи щодо обладнання та
удосконалення складів, їдалень та інших об'єктів у підпорядкованих
службах; організовувати ведення підсобного господарства відповідно до
вимог керівних документів, своєчасно організовувати
сільськогосподарські роботи на землях, закріплених за військовою
частиною; забезпечити роботу підлеглих служб щодо запобігання
забрудненню навколишнього середовища, очищення території
військових містечок, правильну експлуатацію очисних споруд,
інженерних мереж; забезпечити суворе дотримання всім особовим складом частини
правил утримання та охорони закріплених лісів, іншого природного
середовища та джерел води; організовувати спільно з начальником
квартирно-експлуатаційної служби частини систематичне проведення
дератизаційних та дезінсекційних заходів за договорами з
військовими санітарно-епідеміологічними закладами, а у випадку їх
відсутності на місці розташування частини - з міськими, районними
відділами профілактичної дезінфекції; інструктувати чергового по їдальні перед його заступанням у
наряд; організовувати роботи по ремонту та утриманню під'їзних
автомобільних шляхів, залізничних колій, причалів і портів
частини. 3.2.2. Заступник командира частини з тилу - основний
організатор військового (корабельного) господарства. Його вказівки
з загальних питань планування господарської діяльності,
перевезення матеріальних засобів, торговельно-побутового,
квартирно-експлуатаційного забезпечення обов'язкові для всіх
начальників родів військ, служб та командирів підрозділів. Заступник (помічник) командира частини з забезпечення (з
матеріально-технічного забезпечення) виконує свої обов'язки
відповідно до обов'язків заступника командира частини з тилу.
Начальник служби пального та мастильних матеріалів частини
3.2.3. Начальник служби пального та мастильних матеріалів
частини відповідає за стан справ у своїй службі і виконує свої
обов'язки відповідно до пункту 3.1.9 цього Положення, а зі
спеціальних питань - виконує вказівки начальника служби пального
та мастильних матеріалів вищого штабу. Начальник служби пального та мастильних матеріалів частини
відповідає: за забезпечення частини пальним, мастильними матеріалами,
спеціальними рідинами, які повинні відповідати вимогам державних
стандартів і технічних умов, та технічними засобами служби, за
правильне їх утримання, зберігання та витрати, а також за
дотримання заходів безпеки при поводженні з ними; за бойову та мобілізаційну готовність служби пального і
мастильних матеріалів; за бойову підготовку особового складу, його виховання,
військову дисципліну. Він підпорядкований заступнику командира частини по тилу і є
прямим начальником особового складу служби пального та мастильних
матеріалів частини. Він повинен: брати участь у розробці плану бойової підготовки та
мобілізаційного плану частини, організовувати його виконання за
своїм фахом, розробляти індивідуальний план підготовки служби у
навчальному році, брати участь у розробці господарського плану
частини на рік та організовувати його виконання у підпорядкованій
службі; проводити заняття за своїм фахом з офіцерами, прапорщиками та
водіями машин частини, а також заняття по бойовій підготовці з
підлеглими; знати ділові та моральні якості особового складу своєї
служби; своєчасно витребовувати та одержувати за встановленими
нормами пальне, мастильні матеріали, спеціальні рідини, технічні
засоби, запасні частини та витратні матеріали для експлуатації та
ремонту техніки по службі, а також забезпечувати ними підрозділи
частини; організовувати правильну експлуатацію технічних засобів та
роботу заправочних пунктів щодо приймання, зберігання та видачі
підрозділам пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин та
технічних засобів; своєчасно здійснювати ремонт технічних засобів служби; організовувати збирання та здавання відпрацьованих мастил; забезпечувати умови попередження забруднення навколишнього
природного середовища, а в разі забруднення - своєчасну ліквідацію
проливів та витікань пального; контролювати витрати пального та мастильних матеріалів,
заходи проводити щодо їх ощадливої видачі у підрозділах частини; перевіряти не рідше одного разу на місяць наявність та якість
пального. мастильних матеріалів, спеціальних рідин та стан
технічних засобів служби; забезпечувати проведення протипожежних заходів та дотримання
особовим складом правил обходження з пальним, мастилами і
спеціальними рідинами при їх прийманні, зберіганні та видачі; розробляти, виходячи зі встановленого для частини ліміту
витрат пального, перехідних запасів поточного забезпечення та
плану постачання пального, квартальний план використання ліміту
витрат пального з урахуванням виконання заходів, передбачених
планами бойової підготовки та господарської діяльності; контролювати витрати пального, мастильних матеріалів і
спеціальних рідин при експлуатації бойової та іншої техніки,
встановлювати причини перевитрат пального, мастильних матеріалів і
спеціальних рідин та вживати заходів щодо їх усунення; організовувати щомісячне знімання залишків пального в баках
автомобілів та на складі частини; забезпечувати проведення заходів щодо запобігання забрудненню
навколишнього природного середовища пальним та мастилами,
дотримання умов техніки безпеки військової праці особовим складом
підпорядкованої служби при роботі з отруйними технічними
речовинами; забезпечувати своєчасне направлення на медичний огляд та
обстеження осіб підпорядкованої служби, які підлягають
обов'язковому медичному огляду; організовувати та систематично здійснювати контроль якості
пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин та технічних
засобів при їх прийманні, зберіганні і видачі; пред'являти командирам підрозділів або їх заступникам з
озброєння, на їх вимогу, паспорти (або дублікати паспортів) на
пальне, що заправляється у баки машин; організовувати роботу складу пального та заправочних пунктів
частини щодо приймання, зберігання та видачі пального, мастильних
матеріалів та спеціальних рідин; проводити облік та звітність щодо пального, мастильних
матеріалів, спеціальних рідин та технічних засобів.
Начальник продовольчої служби частини
3.2.4. Начальник продовольчої служби частини відповідає за
службу і виконує свої обов'язки відповідно до пункту 3.1.9 цього
Положення, а зі спеціальних питань виконує вказівки начальника
продовольчої служби вищого штабу. Начальник продовольчої служби частини відповідає: за
забезпечення частини продовольством та майном служби; за
організацію доброякісного та своєчасного харчування особового
складу; за правильне утримання продовольства та майна служби; за
бойову та мобілізаційну готовність продовольчої служби; за бойову
підготовку підлеглого йому особового складу, військову дисципліну.
Він підпорядкований заступнику командира частини по тилу і є
прямим начальником особового складу продовольчої служби частини. Він повинен: брати участь у розробці плану бойової та мобілізаційної
підготовки частини та організовувати його виконання за своїм
фахом; проводити заняття з бойової підготовки з підлеглими; знати ділові та моральні якості особового складу своєї
служби; керувати роботою їдалень, продовольчих складів та підсобними
господарствами, а також слідкувати за справним станом та
правильною експлуатацією технічних засобів, призначених для
готування та транспортування їжі у польових умовах, технологічного
та холодильного устаткування, столово-кухонного посуду та іншого
майна продовольчої служби; організовувати отримання і зберігання запасів продовольства
та майна; слідкувати за своєчасним поновленням продовольства на
складі; забезпечувати доброякісне харчування та доведення належної
норми пайка до кожного військовослужбовця і не менше одного разу
на місяць проводити з кухарями контрольно-показове готування їжі; проводити сезонну заготівлю картоплі та овочів, їх переробку
та закладання на зберігання, а також заготівлю льоду, сіна та
соломи для потреб частини; складати разом з начальником медичної служби частини,
начальником їдальні та кухарем-інструктором розкладку продуктів; не менше одного разу на місяць перевіряти наявність і якість
продовольства та майна на складі частини; забезпечувати дотримання заходів безпеки при експлуатації
технічних засобів, технологічного та холодильного устаткування, а
також проведення протипожежних заходів на об'єктах продовольчої
служби; забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог при
зберіганні та обробці продуктів, приготуванні та прийманні їжі,
утриманні продовольчого складу, приміщень їдальні, а також
технологічного, холодильного, немеханічного устаткування і
столово-кухонного посуду; забезпечувати своєчасне направлення на медичний огляд та
обстеження особового складу підпорядкованої служби; своєчасно виконувати ремонт технічних засобів продовольчої
служби; організовувати доброякісне харчування та здійснювати контроль
за повнотою доведення належних норм пайка до військовослужбовців
(матросів), сержантів в солдатських (матроських) їдальнях, на
навчанні в навчальних центрах і таборах; організовувати харчування офіцерів, прапорщиків, мічманів
військовослужбовців, що проходять службу за контрактом,
працівників на навчаннях, в навчальних центрах і таборах,
контролювати їх харчування у їдальнях, кав'ярнях та буфетах
військової торгівлі, розташованих на території частини, а також
організовувати, разом з начальником медичної служби частини,
дієтичне харчування особового складу та профілактичну
вітамінізацію готової їжі; здійснювати контроль за роботою їдалень військової торгівлі
та солдатських (матроських) чайних; здійснювати щотижневий контроль за правильністю обліку
зекономлених продуктів у їдальні частини; перевіряти не менше одного разу на місяць наявність та стан
столово-кухонного посуду, інвентарю, устаткування їдальні та
спецодягу; організовувати ведення підсобного господарства частини; контролювати умови утримання, норми та правила годування
тварин і виконання розпорядку дня у підсобному господарстві
частини, своєчасно організовувати сільськогосподарські роботи на
землях, закріплених за військовою частиною; забезпечувати суворе виконання ветеринарно-санітарних норм
утримання, годування та використання тварин на м'ясо; забезпечувати своєчасний ремонт та таврування
ваговимірювальних засобів служби; інструктувати (за відсутності заступника командира військової
частини з тилу) чергового їдальні перед його заступанням у наряд; вести облік та звітність у продовольчій службі частини; надавати практичну допомогу керівництву військторгу щодо
організації харчування офіцерів, прапорщиків, працівників у
їдальнях військторгу на території частини.
Начальник речової служби частини
3.2.5. Начальник речової служби частини відповідає за службу
і виконує свої обов'язки відповідно до пункту 3.1.9 цього
Положення, а зі спеціальних питань виконує вказівки начальника
речової служби вищого штабу. Начальник речової служби частини відповідає: за забезпечення
частини речовим та господарським майном за нормами постачання, за
утримання та зберігання його у порядку та справності; за
лазнево-пральне обслуговування частини, індивідуальне припасування
обмундирування та взуття особовому складу; за бойову підготовку і
виховання підлеглого йому особового складу, військову дисципліну. Він підпорядкований заступнику командира частини з тилу і є
прямим начальником особового складу речової служби частини. Він повинен: брати участь у розробці плану бойової та мобілізаційної
підготовки частини та організовувати його виконання за своїм
фахом; розробляти особистий план підготовки служби у навчальному
році, брати участь у розробці господарського плану частини на рік
та організовувати його виконання за своїм фахом; проводити заняття з бойової підготовки з підлеглими; знати ділові та моральні якості особового складу; своєчасно витребовувати та організовувати одержання,
зберігання та видачу підрозділам частини речового та
господарського майна, а також зберігання та видачу в підрозділи
культурно-освітнього майна; слідкувати за правильним використанням, зберіганням та
обліком речового, господарського, культурно-освітнього майна у
підрозділах і на складі частини; керувати роботою майстерні та складу речової служби,
організовувати поточний ремонт майна та контролювати якість і
своєчасність його виконання; проводити заняття зі старшинами, комірниками та писарями рот
відносно зберігання і ремонту речового майна та ведення його
обліку; організовувати індивідуальне припасування обмундирування та
взуття, таврування майна при видачі його у підрозділи, правильну
експлуатацію та ремонт техніки речового і господарського майна; забезпечувати кімнати побутового обслуговування підрозділів
необхідним інвентарем та інструментом для підстригання волосся,
виконання дрібного ремонту обмундирування та взуття, фурнітурою та
ремонтним матеріалом; організовувати щотижневе миття у лазні особового складу
підрозділів частини, забезпечувати його у дні миття миючими
засобами, зміною нижньої та постільної білизни, рушників,
шкарпеток та онуч, інструктувати чергового по лазні; не менше одного разу на два місяці перевіряти, відповідно до
облікових даних частин, наявність, стан, категорію та
комплектність речового і господарського майна у підрозділах та на
складі частин, а також умови його зберігання; брати участь в організації і проведенні заходів щодо прийому
молодого поповнення та разом з начальником медичної служби
організовувати його санітарну обробку; контролювати забезпеченість особового складу необхідним
речовим майном та правильність його припасування; перевіряти забезпеченість речовим майном солдатів, матросів,
сержантів, що звільняються в запас; забезпечувати особовий склад килимками чи доріжками і
тапками; періодично брати участь у проведенні ранкових оглядів
обмундирування та взуття особового складу; контролювати здавання на склад частини зимових предметів
речового та спортивного майна, проводити їх хімчистку, ремонт та
підфарбування;

Источник: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0615-97

  • Автор: Roza2
  • 12.12.2015, 18:38
  • Посмотрели: 607


Имя:*
E-Mail:
Введите код: *
Что надо знать о гепатите с